วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชา

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายกฤษณพล เชียนจันทึก
ชื่อเล่น : กาย    เลขที่ 26

หมากรุก

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายประภาส กุลวงษ์
ชื่อเล่น : ศักดิ์   เลขที่ 25

กาแฟ

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายประภวิษณุ์ พิมพ์เชื้อ
ชื่อเล่น : ตะวัน   เลขที่ 24
 
นิทานเรื่อง 'coffee กาแฟ'

แอนิเมชั่น

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายไทคม รินอำภา
ชื่อเล่น : กั๊ก   เลขที่ 23

การ์ตูน

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายตะวัน คะเลารัมย์
ชื่อเล่น : กระต่าย   เลขที่ 22

ปู๋ยหมัก

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายเกียรติศักดิ์ โสระวงศ์
ชื่อเล่น : โอม   เลขที่ 21

ว่านหางจระเข้

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายเกียรติภูมิ งอยกุดจิก
ชื่อเล่น : สำลี   เลขที่ 20

กู้ชีพ

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายเกริกพล สุดตาซ้าย
ชื่อเล่น : โอ๊ต   เลขที่ 19

นิทานเรื่อง '1669 ตำบลโคกกลาง'

เครื่องปรุง

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กชายกิตติภูมิ ขุนวงศ์
ชื่อเล่น : ฟิล์ม   เลขที่ 18 

นิทานเรื่อง 'เครื่องปรุง..' 

  

กล้วย

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงอริสรา กำนา
ชื่อเล่น : พลอย   เลขที่ 17

นิทานเรื่อง 'กล้วย'


รำไทย

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงอภิญญาพร อุดหนองเลา
ชื่อเล่น : บีม(อ)   เลขที่ 16

กระดาษ

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงสุพัตรา บุญเรือง
ชื่อเล่น : แพรว   เลขที่ 15

นิทานเรื่อง 'ต้นกระดาษ..ที่รัก'

หนังสือการ์ตูนช่อง

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงนิตต์ชญาณ์ สงวนรัมย์
ชื่อเล่น : ออม   เลขที่ 14

ข้าวไทย

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงวิปัศยา คำจร
ชื่อเล่น : เฟิร์น   เลขที่ 13

ซอด้วง

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงวิทิตา อุดรโสม
ชื่อเล่น : ฟ้า(วิ)   เลขที่ 12

นิทานเรื่อง 'แววเสียง..ซอ'
 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สมุนไพร

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงวริศรา ศรีสืบมา
ชื่อเล่น : หมวย   เลขที่ 11

แพทย์แผนไทย

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงวรรณผกา ศรีสุข
ชื่อเล่น : ฟ้า(วรรณ)   เลขที่ 10

อูคูเลเล่

ชื่อผู้จัดทำ : เด็กหญิงภัคจีรา สุดสายเนตร
ชื่อเล่น : บีม(ภัค)    เลขที่ 9

นิทานเรื่อง 'เครื่องดนตรี'