วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Mind Mapping ค้นคว้าอิสระ ของพี่ๆ ป.6/2554

ชิ้นงานสรุปความเข้าใจทั้งหมด ของงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
ปีการศึกษา 2554

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรยากาศนำเสนองานค้นคว้าอิสระปอหกครั้งสุดท้าย(ก่อนจบ)

    

        หลังจากพี่ๆ ป. 6 ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องที่ตนเองสนใจมาเกือบ 3 Quarter ในQuarter นี้ พี่ๆ ป.6 ได้ถ่ายถอดความเข้าใจเล่าสู่คุณครูฟังผ่านชิ้นงาน/ภาระงานที่หลากหลายรูปแบบ เช่น นิทาน การ์ตูนช่อง การแสดง Power point หรือแอนิเมชัน ซึ่งในการนำเสนอครั้งสุดท้ายนี้มีผู้ปกครองของแต่ละคนมาให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจของลลูกๆ ด้วย