วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Mind Mapping ค้นคว้าอิสระ ของพี่ๆ ป.6/2554

ชิ้นงานสรุปความเข้าใจทั้งหมด ของงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 
ปีการศึกษา 2554

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น