วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทบาทของครูที่ปรึกษา- ครูที่ปรึกษา 1 คนรับนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน เฉพาะคุณครูที่สอนระดับประถมศึกษา
- ให้คำแนะนำในการทำค้นคว้าอิสระ
- ช่วยตรวจงาน กระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น